ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ